Hitro k Spasenju

Hitro k Spasenju

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 19, 1-10)

     U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakeja. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska rasta. Potrča naprijed, pope se na smokvu da Ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi Ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

 

     Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu… predragi, željni spasonosne Riječi i svete Utjehe, 

    vjerujem… duboko vjerujem da bi se svima nama obradovalo i srce i duša, kad bi Gospodin, poput Zakeju, rekao: Danas je došlo spasenje ovoj kući… no, uistinu, spasonosna Riječ nikog ne isključuje… koliko čovjek može sam sebe od Nje svojevoljno odijeliti i isključiti se. 

    Mrmljahu, kao i danas, kako se Gospodin čovjeku… grešniku svratio no, Bog to sve nekako gleda drugačije… potrebito Ljubavi, željno Milosti… Bog to gleda Očima istinske, svete i neumrle Ljubavi… To je Zakej prepoznao… To je Zakej gajio u srcu svom… i zato je po Vjeri i Nadi dobio pronalazak Gospodina i spasenje, prije svega vlastitosti. 

    Koliko smo mi danas istinski potrebiti Boga i koliko istinski, hitro, želimo pristupiti Spasenju… imamo vremena za promišljanje, razmatranje, kao i odgovor pred Nebom Istine i same Milosti. 

    Predraga kćeri i predragi sine, ne zanemari riječ Utjehe i mudrost Spoznaje, jer Gospodin je čak i bliže, no što možemo zamisliti. Pustimo malo ovo što nas veže za zemlju, ovo vremenito i istinski pohitimo hitro k Spasenju.

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb