Poradi Kraljevstva Ljubavi

Poradi Kraljevstva Ljubavi

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 19, 3-12)

 

    U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji pa, da Ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«

    Kažu Mu: »Zašto onda Mojsije zapovijedi dati otpusno pismo i – otpustiti?« Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.«

    Kažu Mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« A On im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi Kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«

 

     Riječ Gospodnja.

 
 

    Evo, evanđeoske Riječi koja itekako potiče na promišljanje sve te stvarnosti oko ženidbe: s farizejskog pogleda, Isusova pogleda i u konačnici pogleda Isusovih učenika. 

    Što mislite? Može li nam blaženik dana… bl. Gracija Kotorski progovoriti svojim životom o ovoj evanđeoskoj stvarnosti… ili bilo koji drugi blaženik/svetac?! Dakako da mogu… Osobito svete djevice… djevci… koji nisu uzalud od same svete Majke Crkve dobili status svetosti… kao i uzora pred drugim zvanjima, pa i osobama koje ih žele slijediti. 

    Dakle, zastani… Promisli… Ne otpuštaj nešto, da bi hitio/hitila u grijeh! … To Isus i primjerom i životom želi reći. Koliko se samo počelo čovječanstvo izlagati za Kraljevstvo opačine, bluda, preljuba… za Kraljevstvo Tame… Koliko se samo čovječanstvo počelo okretati onim prvotnim i udarnim porocima… jer je ostalo bez životnog, temeljnog usmjerenja… pa i Cilja… 

     Nije li sljepoća vlastita srca mnoge izludila?! Nije li i grijeh mnoge satrao i ostavio tamo gdje su i petstoti put opet pali?! Upravo stoga, ne zaboravimo na Isusa… na Njegove riječi i Njegove svete primjere. 

    Odlučimo se… Obratimo se… Uzvjerujmo Mu… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb