Punina vjernosti

Punina vjernosti

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 16, 9-15)

 

    U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.«

    »Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?«

    »Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

    Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali Mu se. On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Kako je fascinantna ta Isusova jednostavnost, iskrenost… jednom riječju izrečeno – dobronamjernost u svemu, po svemu i nada sve. 

    Postavlja se pitanje: Mogu li biti vjeran u najmanjem? Ili: Možemo li biti vjerni u nepoštenom bogatstvu? To su pitanja, kojima nas Gospodin, kako svoje učenike, tako i nas, želi potaknuti na temeljno promišljanje – vjernost i odanost Bogu.

     Ponekad čovjek shvati svoje pogreške života. Kaje se. Zna da je učinio i pogriješio… No, nakon povratka s tog „izgubljenog puta”, da li ovaj pronađeni Put biva konačno rješenje u njegovom životu?! Da li s Isusom vidim Cilj? … vidim Vječnost? … vidim svrhu vjerovanja, kao i trajno ispunjenje svih obećanja? To je vrijedno naših upita. To je vrijedno propitivanja. 

    Vjernost iziskuje apsolutno i potpuno predanje, kojeg se ne treba bojati… jer ako se čovjek u čovjeka ponekad može „pouzdati” i ne ostati izdanim, koliko li se više čovjek može u samog Boga pouzdati i ostati Mu zahvalan, te zadivljen Njegovim odgovorom. 

    Nemojmo zaboraviti, u konačnici, riječi Sina same Mudrosti pred srebroljupcima: … zna Bog srca vaša. Stoga, predragi, ostanimo maleni, jednostavni i nadasve ponizni… bivajući itekako skroviti u svakom svom novom postupku, pred Nebom i pred Zemljom. 
 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb