Ugledati i spoznati

Ugledati i spoznati

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 13, 23-30)

 

      U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče Mu    tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A On im reče:
   »Borite se da uđete na uska vrata
   jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu,
   ali neće moći.

      Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata,
   a vi stojeći vani
   počnete kucati na vrata:
   ‘Gospodine, otvori nam!’,
   On će vam odgovoriti:
   ‘Ne znam vas odakle ste!’

      Tada ćete početi govoriti:
   ‘Pa mi smo s Tobom jeli i pili,
   po našim si trgovima naučavao!’
   A On će vam reći:
   ‘Kažem vam: ne znam odakle ste.
   Odstupite od mene, svi zlotvori!’

      Ondje će biti plač i škrgut zubi
   kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova
   i sve proroke u Kraljevstvu Božjem,
   a sebe vani, izbačene.

      I doći će s Istoka i Zapada,
   sa sjevera i juga
   i sjesti za stol u Kraljevstvu Božjem.

      Evo, ima posljednjih koji će biti prvi,
   ima i prvih koji će biti posljednji.«

 

   Riječ Gospodnja. 

 

    Bog, kao Svemoćna Ljubav, istinski, sveto, jedinstveno… i danas se proslavlja po svetosti Riječi svoje. S Istoka i Zapada, sa sjevera i juga mnogi dolaze… i čovječanstvo uvelike ostaje iznenađeno, jer i neočekivano biva spašeno… i neočekivan gost doživljava svoj preporod… svoje izbavljenje, otkupljenje i spasenje. 

    Pitanje je: Imam li strahopoštovanja pred Bogom, kao i pred Njegovom Riječju, koja nas danas može istinski dovesti u stanje brige?! Pitanje je: koliko se trudim i koliko očekujem od Onog koji me je stvorio… koji gleda sad s Neba… koji nam je dao takvu mogućnost – počevši od organizma koji savršeno funkcionira samo zahvaljujući Njemu… pa do svih drugih blagoslova i blagodati koje nam se pružaju?! 

    Ostanimo hrabri u svojim traženjima i svom trudu pred nebeskom Istinom… Budimo uporni… ustrajni… jedinstveni… ali uvijek po Božjoj svetoj Volji, uz poniznost, skrovitost i malenost… Bivajući posljednji u ovom svijetu, ne plašimo se. 

 
 
Izvor:

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb