Puninom Svemogućeg

Puninom Svemogućeg

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 12, 38-42)

 

    U ono vrijeme: Neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom: »Učitelju, htjeli bismo od Tebe vidjeti znak.« A On im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu Zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi u Kristu,

    s obzirom na sve… ali apsolutno sve što se zbiva u ovoj našoj zemaljskoj stvarnosti, potrebno je nadasve dubinom svoje bîti ući u srž prave, jedine i istinske svevremenske Sadašnjosti, koja je… mogli bismo ju nasloviti: Vječna Sadašnjost.  

    Prije svega, važno je jasno i glasno razjasniti da nema jasnije Istine ili stvarnosti života doli je to sam naš Gospodin, Isus Krist… Spasitelj i Otkupitelj. Upravo stoga, pokušajmo sada uz svetost evanđeoske Riječi, bivajući Njegovim mističnim Tijelom, po sakramentu Pomirenja i svete Pričesti, ući u dubinu Njegovih Riječi… nadasve Njegovim Pogledom i Njegovom Ljubavlju. 

     Uz suzvučje evanđeoskih riječi, kao što su utroba kitova ili pak srce Zemlje… fascinantno je kako nadasve na osobit način u vlastitoj nutrini dopire odjek riječi praznog Groba Isusova. Pazite: praznog! Tko popunjava tu prazninu? Tko popunjava stvarnost Istine o Uskrsnuću, kao i o ovom samom Evanđelju koje itekako vrijedi za danas, ako ne sama Ljubav Svemogućeg… Ljubav Živog Boga?! 

    Još više k tomu svemu, pitam te čovječe: Puninom čije Istine, Ljubavi i Mudrosti ti želiš biti ispunjen? Kojom puninom ti ispunjaš prazninu vlastite nutrine? … ne fizičke, već duhovne! Ako to nije Bog i ako to nije stvarnost koja te može barem privesti Vječnosti i Vječnom… onda se itekako trebamo zabrinuti, te pohititi k Stvarnosti za koju jedan drugi evanđelist, sv. Ivan, apostol kaže da je Ljubav… Bogu… 

     Deus est Caritas – naslov je prve i fascinantne enciklike pape Benedikta XVI. … Ovdje zastajem uz misao o kojoj nam, pretpostavljam i Krist želi danas progovoriti, a to je da bez obzira kojem vremenu/naraštaju pripadali… opet jednom, dao dragi Bog u svu Vječnost, bivamo pripojeni ili spasenju ili osudi… a o tome itekako i više od Jone, kao i više od Salomona odlučuje. 

      Samo Ti, Čežnja si srca moga,
Tebe slavim ja.

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb