Prepoznati Plod Vječnosti

Prepoznati Plod Vječnosti

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 7, 15-20)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
Bere li se s trnja grožđe
ili s bodljike smokve?
Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,
a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova
niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom
siječe se i u oganj baca.
Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Ma nama je predragi, danas na osobit način, prepoznati Plod Vječnosti… prepoznati Kreatora… Tvorca, kao i Uzdržavatelja Ploda Vječnosti. 

    Tko daje to Dobro ovoj Zemlji, ako nije sam Bog?! … ako nije sam Gospodin?! I sasvim je logično, da sam Isus progovara gotovo nelogične stvarnosti u koje se čovjek tako često uplete: »Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?«

    Kako je tragično živjeti u tom neznanju… u nelogičnosti sve te nepravde koja se tako često servira i dopušta… gotovo u raskolu s vlastitom pameti, gdje zdrav, pametan čovjek dopušta grozne propuste… ali u konačnici ostaje samo ono: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. 

    Prepoznati Plod Vječnosti itekako mogu putem svete molitve… Svakodnevno vam pružamo neku molitvu i nadamo se da ju ozbiljno uzimate k srcu i da vam je ona kao kap okrepe žednom čovjeku… kao zraka Sunca čovjeku u hladnoći… kao zraka Sunca poslije tmurnih oblaka i sivila… jer i ono što možemo golim okom vidjeti, ne treba zanemariti… Bog je to dopustio… To želimo cijeniti i prepoznati… 

    Iza svih tih malih sitnica, a opet znatnih stvarnosti, Bog daje do znanja kako prepoznati Plod same Vječnosti. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb