Promatrač i Udjelitelj

Promatrač i Udjelitelj

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 6, 1-6. 16-18)   

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
 »Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima
 da vas oni vide.
 Inače, nema vam plaće
 u vašeg Oca koji je na nebesima.
 Kada dakle dijeliš milostinju,
 ne trubi pred sobom,
 kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri
 da bi ih ljudi hvalili.
 Zaista, kažem vam,
 primili su svoju plaću.
 Ti naprotiv, kada daješ milostinju
 – neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
 da tvoja milostinja bude u skrovitosti.
 I Otac Tvoj,
 koji vidi u skrovitosti,
 uzvratit će ti.

 

    Tako i kad molite,
 ne budite kao licemjeri.
 Vole moliti
 stojeći u sinagogama i na raskršću ulica
 da se pokažu ljudima.
 Zaista, kažem vam,
 primili su svoju plaću.
 Ti naprotiv, kad moliš,
 uđi u svoju sobu,
 zatvori vrata
 i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.
 I Otac Tvoj,
 koji vidi u skrovitosti,
 uzvratit će ti.

 

    I kad postite,
 ne budite smrknuti kao licemjeri.
 Izobličuju lica
 da pokažu ljudima kako poste.
 Zaista, kažem vam,
 primili su svoju plaću.
 Ti naprotiv, kad postiš,
 pomaži glavu
 i umij lice
 da ne zapaze ljudi kako postiš,
 nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.
 I Otac tvoj,
 koji vidi u skrovitosti,
 uzvratit će ti.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

   Predragi, 

    pozvani smo u življenju ove stvarnosti prepoznati bogatstvo Očeve Ljubavi, Očeve Milosti i Očeve Utjehe… povrh svega Očeva Pogleda…

    Ovog dana nam sama sveta Vječnost progovara i želi nam utkati mudrost skrovitosti… ljepotu istinske pravednosti, koju može sam čovjek, već za vrijeme ovozemnog života, pružati… bogatstvo tihe djelatnosti, koju češće trebaju Bog i sam čovjek osjetiti, a ne toliko naši bližnji… da bi ih ljudi hvalili. 

    Vidite, na razne načine se pokušava neprijateljska spletka uvući u srce čovjeka, kako bi čovjek na neki način činio krivo, no Bog je taj koji je Promatrač svega… Blagost Pogleda i Snaga Ljubavi. 

    U konačnici nam uistinu ostaje da se s ljubavlju dogodi ovo pomaži glavu i umij lice da ne zapaze… Nemojmo se bojati poniznosti… Nemojmo oskudijevati pred malenosti… No, opet dostojanstveno, uz blagost i iskrenost znajmo pružiti Mir jedni drugima. 

    Isus, uz blagost opomene, ukazuje na stvarnost Oca kakav jest – Promatrač i Udjelitelj. Uistinu, ne samo danas, već uvijek težimo k ispunjenju Volje Neba, koja nam se gotovo često preko Pisma otvara, „lomi” i udjeljuje.

     Molimo danas žarko na nakanu ispunjenja svetosti Volje Oca, osobito za naš život. 

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb