Ljubav sve podnosi

Ljubav sve podnosi

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 5, 43-48)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na nebesima,
jer On daje da sunce Njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Predragi, 

    ponekad se uistinu pitamo: Što učiniti? Kako postupiti? Kako se postaviti? … da, osobito pred novim i posebnim izazovima života. 

    Nevjerojatno je kako Isus donosi tu, već poznato oformljenu tezu – novost ljubavi. Da, ponekad je i fascinantno čuti to među ljudima, kako olako govore o tom da treba ljubiti neprijatelja… a da ne govorimo o toj molitvi za progonitelje… kako li se to nekim ljudima čini potpuno nerealno, nestvarno… usudio bih se reći i lažno… 

    No, sv. Pavao, apostol bi rekao kako se Ljubav raduje Istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi (usp. 1 Kor 13, 6-7). Da, Ljubav je uistinu takva.  

    Koliko god teško bilo… koliko god bolno bilo… koliko god… važno je srcem, dušom, duhom, tijelom… čitavim bićem proniknuti u srž važnosti tog sve podnosi. 

    Bogatstvo Očeve Volje jest upravo sloboda darovana čovjeku, budući da jedino Stvoritelj može s tolikom ljubavlju pružiti i sjaj Neba i zraku Sunca i kišu Milosti pravednicima i nepravednicima… zlima i dobrima… koliko god se to nama činilo suludo i nemoguće… 

    Trudimo se biti savršeni kako to kaže sam Isus… koliko prema sebi, toliko i prema drugima…

    Da li je to moguće ili ne? Sam Bog to zna, no i čovjek kad se trudi, zalaže… čovjek kad učini sav napor koji je uistinu potreban može na neki način osjetiti da li je na putu k Nebu, Bogu ili je pak u težnji i želji za propašću života… zahvaljujući tom „sensus fidei”. 

    Neka nas Srce Preljubljenog Sina vodi k Licu Oca koji je vječna Ljubav… Ljubav koja sve podnosi

 
 
Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb