Upućeni u svu Vječnost

Upućeni u svu Vječnost

    Pedeset dana po Uskrsnuću, mi slavimo Nedjelju Pedesetnice – DUHOVE. Negdje drugo zapisano i ustvrđeno… mi slavimo ujedno svetkovinu rođenja Crkve. Na samom početku ovog promišljanja – Upućeni u svu Vječnost – pokušat ćemo zastati i prednost dati prvo evanđeoskoj Riječi ovog dana. Uistinu, neka nas svetost evanđeoske Riječi, sv. Ivana, apostola… dovede do one Punine kojoj istinski i pripadamo. NISMO rođeni SAMO ZA SEBE!!! Ne možemo biti toliko ugledani u tu vlastitost sebe, postojanosti ili pak samo onih koji nas podržavaju, uzdižu, hvale, ljube, miluju… jer sve to i pogani čine. Trebamo istinski, uz pomoć Riječi, kao i Neba, rađati se svakodnevno u svu Vječnost. 

     Zastanimo nad tom Riječju i polako, polako pokušajmo proživjeti svako Slovce Ljubavi. 

 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 15, 26-27; 16, 12-15)

 

U ono vrijeme: Reče Isus Svojim učenicima:

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – On će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

    Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe On – Duh Istine – upućivat će vas u svu Istinu; jer neće govoriti sam od Sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

 

    Svetost evanđeoske Riječi, budi i potiče.

 
<pNeka nas svetost apostola, osobito sv. Ivana, apostola i evanđeliste i danas dotakne
 

    Poslanjem Duha Branitelja, Duha Istine mi smo pozvani nasljedovati Istinu, kao i apostole, te Blaženu Djevicu Mariju… promatrajući njihovu jednodušnu postojanost u molitvi, kao i djela koja su potom činili zapaljeni Duhom Svetim.

    Nema tu puno filozofije, već ponizno i istinski prionuti uz svetost molitve, te jednostavno ustrajati na putu k Cilju – u svu Vječnost. Mi opstajemo upućeni! Da, ali kako bivamo upućeni, ako se želimo odijeliti od svetog, od Crkve, od Boga, od Mise, od molitve?! Kako?! 

    Izložili smo se mnogim stvarnostima, ali najmanje u svemu tome Bogu i zaista je tužno kako se danas prema svemu odnosi čovjek, kao i kakav odgoj i „primjer” primaju djeca. Molimo stoga za medije… Prestrašno čime su se sve mediji oružali… ne braneći se i ne boreći se za stvarnost Istine, već tko što, kako i na koji način ponudi, to se tako i servira drugima. To pak upućuje daleko od Duha Istine, Mira i Blagoslova! 

    Za cijenu laži, mnogi se podali! No, brzo se sve otkrije. Bez brige budite. Tko želi biti Božji, neka se pripremi upravo na ono na što su se pripremali i prvi kršćani, jer mi smo uistinu prognani sinovi Evini. Upravo stoga, progonstvo, mučeništvo… to je ono što nas odanih i vjernih čeka. Amen.