Voljom Neba

Voljom Neba

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
(Mk 8, 27-33)

 

    U ono vrijeme: Krenu Isus i Njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem On upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni Mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od prorokâ.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o Njemu. 

    I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da Ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar Ga uze u stranu i poče odvraćati. A On se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu, 

    pokušajmo se zaustaviti malo sred stvarnosti koju nam ovo Evanđelje, pa i sam Gospodin, Sin svete Vječnosti, donose…

    Zastupati, čitavim svojim bićem upravo što je Božje, mudrost je i temeljni smisao, koji bi svaki čovjek trebao uistinu imati i u srcu i u umu. 

    Kako je proturječno, pa i konfuzno to Petrovo odvraćanje Gospodina od te bitne stvarnosti… od Božje Providnosti, ne samo za učenike, koje je pogledom okružio Gospodin, već i za čitavo čovječanstvo… Oh, kako i mi znamo biti poput Petra… i pred sobom i pred Bogom i pred našim bližnjima… 

    Uistinu, dao dragi Bog da nam svetost Božje Volje bude na prvom mjestu, te ono čemu težimo… što smo spoznali… da i ostvarimo ili pak dopustimo da se ostvari po Volji Oca koji nas je htio, po Volji Sina koji nas je otkupio, te u konačnici i po Volji Duha Svetog koji djeluje svim našim nadahnućima i svom našom stvarnosti. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb