Biti čovjek

Biti čovjek

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 8, 34 – 9, 1)

 

    U ono vrijeme: Dozva Isus narod i svoje učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i Evanđelja, spasit će ga.

    Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju – njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega zajedno sa svetim anđelima.«

    Još im govoraše: »Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je Kraljevstvo Božje došlo u sili.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Biti čovjek, samim po sebi izaziva sebeljublje. Ljubiti sebe nije pogrešno… no, izgubiti dobrotu, bit života, smisao, poradi egoizma, je nepovratno… Tko hoće svoj život spasiti, neće biti kažnjen, to je prvobitni ljudski instinkt, no izgubit će srž čovječanstva, ako mu život drugoga, uistinu kao i njegov nije bitan.

    Izgubiti sebe poradi drugoga, u ljubavi je blagoslov, u poniženju je kazna, u poslu je grubost… Biti svoj je biti Božji… Biti jednoličan, biti po normama, nije biti Božji, već biti utopljen u masu koja se ne ističe…

    Ne izgubi sebe, ali ne izgubi ni drugoga… Kreni za ljubavlju prema čovjeku, kao i za ljubavlju prema Bogu, pa ćeš vidjeti kako se voljeti isplati…

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb