Živi i promatraj srcem

Živi i promatraj srcem

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
(Mk 7, 1-13)

 

    U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki Njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. 

    A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. 

    Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto Tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«

    A On im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:

                           Ovaj me narod usnama časti,
                                    a srce mu je daleko od mene.
                           Uzalud me štuju
                                    naučavajući nauke – uredbe ljudske.

    Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.«

    Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju. I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar’, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Isus staje u obranu svojih učenika, kao i u obranu istinskih, Božjih, svetih vrijednosti. Ova poruka Evanđelja nam želi dati do znanja koliko je bitno gledati na svete, istinske i itekako Božje stvarnosti… koje jesu, koje bivaju i koje vječno ostaju usađene u srcu onog koji želi živjeti sveto i dostojanstveno. 

    Gledati na sitnice… Licemjerno gledati na greškice braće i sestara, naših bližnjih, uistinu nije ni spasonosno, ni plodonosno. Treba biti iskren… Treba srcem promatrati… Treba prionuti uz Božju, svetu i neuništivu zapovijed… zapovijed Ljubavi… 

    Temeljna, evanđeoska poruka, kao da nam želi reći: Živi i promatraj srcem. Srcem promatraj to ponašanje apostola ovog vremena! Srcem promatraj život, ponašanje i djelovanje svojih bližnjih! Srcem promatraj i svetost ove Riječi, koja sa sobom nosi Svjetlo, Istinu, te poruku Ljubavi! Dakle, srcem… 

    Molimo da nam Gospodin udijeli blago, ponizno i iskreno srce… sve po Srcu svom… jer jedino s takvim življenjem, pa i takvim pogledom… sve kao da dobiva svoj smisao, pa i svoju bit. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb