Biti obraćen

Biti obraćen

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 18, 1-5)

 

  U onaj čas pristupe učenici Isusu pa Ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u Kraljevstvu nebeskom?« On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u Kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Ljubav, poziv, kao i sam prikaz primjera malenosti… predragi u Kristu, upravo je ono na što ovaj sveti evanđeoski ulomak dana želi ukazati. Kako biti obraćen? – ne pokazuje li nam to primjer djeteta?! No, kako se uistinu obratiti, onda kad to smatramo gotovo nemogućim… osobito kad se zagazilo u već gadno, prljavo blato življenja… ?!

    Isusov primjer ovog malenog djeteta, prava je prilika da uvidimo kako je sve uz jednostavnost i dobru volju itekako moguće. Biti obraćen je uistinu moguće. Bili mi okorjeli grešnici… bili mi oni koje su drugi prekrižili i jednom zauvijek u svojim mislima i prljavim riječima osudili pred bližnjima, pa i od Boga daleko, daleko udaljili… obraćenje je još uvijek moguće, kao i istinsko podnošenja takvog križa. 

    Najveći?! Zar je to iti malo bitno?! Možda su apostoli mislili da će nekog od njih proglasiti najvećim, po ljudski… da će nekog od njih, sam Gospodin, sam Isus… postaviti na pijedestal uglednosti, važnosti, pa i same prednosti pred drugima… no sam Gospodin, tako uopće ne gleda… 

    … jer ovaj primjer s djetetom itekako je prejednostavan primjer za gotovo ogoljeno nasljedovanje Istine i Ljubavi… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb