U susret s Prisutnim

U susret s Prisutnim

 

    Svi su kršćani pozvani na molitvu. Moraju aktivno tražiti načine na koje mogu moliti i moliti dobro pred Bogom. Crkva njeguje život molitve. Spremno svima nudi različite metode molitve. 

    Molitvene metode su vodiči za obavljanje mentalne molitve, što je govor i slušanje Boga. Zadaću umne molitve, ne treba odbaciti niti zanemariti. Kršćanski način života zahtjeva život molitve. 

    Od raznih molitvenih metoda, liturgijska je metoda najbliža svetoj liturgiji i javnom molitvenom životu Crkve. 

    Dok se svaka molitva hrani svetom liturgijom i proizlazi iz nje, liturgijska se metoda izričito odnosi na molitvu i duhovno doživljavanje same svete liturgije. 

    U liturgijskoj metodi koristimo svoju duhovnu imaginaciju. Na taj je način liturgijska metoda slična metodi kompozicije mjesne molitve. Iako je sama kompozicija mjesta uvijek vezana uz Sveto Pismo, liturgijska metoda usmjerena je na molitve i rituale svete liturgije. I tako, iako se koriste slični pristupi, sadržaj i fokus metode liturgije vrlo je različit od onog metode kompozicije mjesta. 

    Euharistijska žrtva je anamneza, sjećanje na Gospodinovu žrtvu. Kao što nas uči Katekizam Katoličke Crkve: „Euharistija je žrtva, jer ponovno prikazuje (prisutni) žrtvu Križa, jer je Njezin spomen i jer donosi Njezine plodove.”

 
 

centered image

  © Dao dragi Bog da uistinu doživimo svetost Liturgije, kako to Nebo želi… da doživimo istinski susret s Prisutnim… te da naši bližnji ili posredstvom nas ili sami dođu u susret sa svetom Vječnosti, kao i onim što se Tamo zbiva

 
 

    Budući da Duh Sveti vrši tako moćno nadnaravno Djelo, mi smo u mogućnosti uključiti se u božansko djelovanje i dopustiti si da Ga u potpunosti iskusimo. I tako, potičući svoju duhovnu maštu, pokušavamo u svom umu oblikovati slike i prizore svete liturgije. 

    Dok smo na Misi, vidimo samo ljudsku komponentu bogoslužja. Vjerom znamo da postoji obilje drugih radnji i stvarnosti, koje se događaju. Kroz liturgijsku metodu, dopuštamo si fleksibilnost duhovnog sagledavanja transcendentalnih, duhovnih, nadnaravnih aspekata svete liturgije. 

    Prizor sastavljamo pitajući se što vidimo, čujemo, kušamo, dodirujemo i mirišemo. Prizor stvaramo na temelju poznavanja svete liturgije i Otajstva euharistijske Žrtve. Pitamo se što se doista događa ispred nas i koristimo svoju duhovnu imaginaciju da postavimo scenu. 

    U stanju smo se baviti tako vrhunskim misterijem, jer smo dio njega. Kao kršteni kršćani, mi smo udovi Tijela Kristova.

    Katekizam nas ponovno uči: „Euharistija je također žrtva Crkve. Crkva, koja je Tijelo Kristovo, sudjeluje u prinosu svoje Glave. Kod njega se Ona sama nudi cijela i cijela. Ona se sjedinjuje s Njegovim zagovorom kod Oca za sve ljude. U Euharistiji, Kristova žrtva, postaje također žrtvom udova Njegova Tijela… Kristova žrtva, prisutna na Oltaru, omogućuje da se svi naraštaji kršćana sjedine s Njegovim prinosom.”

    Budući da je žrtva Isusa Krista i naša žrtva, u njoj možemo aktivno sudjelovati. To se sudjelovanje pojačava molitvom o Otajstvu euharistijske Žrtve i eventualnim korištenjem liturgijske metode za svjesno razumijevanje i spoznaju stvarnosti onoga što se događa tijekom svete liturgije. 

    Na primjer, na svetoj Misi, možemo vidjeti svećenika ili đakona kako naviješta Evanđelje. Liturgijskom metodom, dopuštamo sebi duhovno vidjeti samog Gospodina Isusa, kako naviješta Evanđelje među nama. Možemo zamisliti Njegovo Lice, emocije, tjelesne pokrete, ton i visinu glasa i druge aspekte. Dopuštamo sebi da vidimo što se uistinu događa. 

    Liturgijskom metodom, izlazimo iz okvira materijalnog, utilitarnog i praktičnog i puštamo srcu da se susretne s onim što se u potpunosti i stvarno događa. 

    Nadalje, tijekom pripovijesti o ustanovi euharistijske molitve, možemo vidjeti Gospodina Isusa pribijenog i umirućeg na Križu. Njegovu Krv, znoj, jecaje i suze, možemo duhovno svjedočiti pred Bogom Ocem. Umjesto da jednostavno vidimo i čujemo svećenika kako moli euharistijsku molitvu, podižemo veo i dolazimo u dodir s Mukom, Smrću i Uskrsnućem Gospodina Isusa. 

    Liturgijska metoda je neprocjenjiv Izvor za vjernike koji žive u sekularno doba u kojem se nadnaravne stvarnosti niječu i ismijavaju. Liturgijska metoda, pomaže nam da se susrećemo s Božjom Prisutnošću i djelovanjem unutar euharistijske žrtve i tako dublje spoznamo što nam je ponuđeno i kako smo pozvani živjeti kao izabrani narod, tako ljubeći Boga. 

 
 
Izvor: 

  1. https://cruxnow.com/