Ni zastrto, ni skriveno

Ni zastrto, ni skriveno

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 4, 21-25)

 

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu:
»Unosi li se svjetiljka

da se pod sud stavi
ili pod postelju?
Zar ne da se stavi
na svijećnjak?
Ta ništa nije zastrto,
osim zato da se očituje;
i ništa skriveno,
osim zato da dođe na vidjelo!
Ima li tko uši da čuje,
neka čuje.«

 

I govoraše im: 
»Pazite što slušate.
Mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.

 

Doista, onomu tko ima
dat će se,
a onomu tko nema
oduzet će se i ono što ima.«

 

    Riječ Gospodnja.

 
 

  Kolika očita stvarnost koja uistinu i treba da bude očita… biva skrivena. Kolika stvarnost koju mi sami ljudi kreiramo biva nejasna, maglovita… gotovo kao da su neke stvari krivo postavljene i na krivom mjestu izložene. 

    Krist govori: Ta ništa nije zastrto, osim zato da se očituje; i ništa skriveno, osim zato da dođe na vidjelo! … jer sve će se očitovati, postati jasno, obznanjeno i vidno… Apsolutno sve! Nismo li mi gotovo već u ovom vremenu dionici jedne takve stvarnosti?! … stvarnosti očitovanja i izlaženja na vidjelo?! … samo šteta, što to uvelike ide u prilog lažima, manipulacijama, kao i samim nevoljama raznih ljudskih stvarnosti. 

    Upravo zato, riječi: „Pazite što slušate.” upravljene su nama danas. Upravljene su nam da budemo oprezni u prosuđivanju, kao i u djelatnosti prema sebi, novostima, raznim stvarnostima, pa i prema bližnjima… jer Ljubav bi trebala rasti, cvjetati i razvijati se. Ljubav bi se trebala graditi… upravo sred Otkrića i Spoznaje Istine, a ne podlost, mržnja ili osuda koju donosi manipulacija lažnih skrivenih, te zastrtih spletki. 

    Riječ Sina Vječnosti itekako biva upravljena nama danas, da budemo oprezni i da bdijemo nad životom stvarnosti koji je postavljen upravo pred nas. Ljubav Sina Vječnosti, Njegove Riječi i Njegova Djela neka budu poticaj za razmatranje i življenje same Istine i svete Mudrosti koje jesu upravo On. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2009.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb