Istina Krista

Istina Krista

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
(Lk 7, 18b – 23)

 

    U ono vrijeme: Ivan dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da Ga pitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Došavši k Njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k Tebi da pitamo: ‘Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?’«

    Upravo je u taj čas Isus ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi proglédajū, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi, 

    upravo ste u vlastitom srcu i vlastitoj duši iščitali i osluhnuli istinu Krista. Još si jednom osvijestite tu istinu… osobito posljednjim dijelom posljednjeg ovog evanđeoskog ulomka. 

    Tko je za tebe Isus? Kakvu to istinu, tvoje srce gaji o Isusu? Posred ovog evanđeoskog ulomka, kakvu to istinu Krista možeš posvjedočiti svojim bližnjima… ? … da li je to ista istina, kao i ona što su ju osluhnuli dvojica Ivanovih učenika? 

    Danas si pozvan razmatrati nad istinom Isusa… ali si pozvan i promatrati stvarnost blagovjesnika, koji o Njemu progovara i koji Riječi gotovo udara temelje… potpuno ne štedeći sebe, pa čak i pod cijenu vlastite glave. 

    O, koliko su se samo sv. Elizabeta i sv. Zaharija radovali svom sinu, osobito po pohodu Blažene Djevice Marije… osobito po stvarnosti te duhovne, svete radosti koju u utrobi doživješe sv. Elizabeta… i potom razmatraše nad tom ljepotom života, blagoslovom djeteta… blagoslovom sina koji je uistinu bio veliki prorok, blagovjesnik, pa i sam glas priprave za Kristov sveti dolazak. 

    Bili mi slijepi, hromi… bili mi gubavi ili pak guhi… bili mrtvi ili siromasi… pa i ne sablaznili se o Krista… slijedimo primjer Ivana, da bismo dostigli istinu Krista, Jaganjca Božjeg. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb