Riječi… Svjetlu… Istini…

Riječi… Svjetlu… Istini…

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
(Mt 11, 11-15)

 

    U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: 
»Zaista, kažem vam,
između rođenih od žene
ne usta veći od Ivana Krstitelja.
A ipak,
i najmanji u Kraljevstvu nebeskom
veći je od njega!
A od danâ Ivana Krstitelja do sada
Kraljevstvo nebesko silom se probija
i siloviti ga grabe.
Uistinu, svi proroci i Zakon
prorokovahu do Ivana.
Zapravo ako hoćete:
on je Ilija koji ima doći.
Tko ima uši, neka čuje.«
 

    Riječ Gospodnja.

 
 

    Od čitavog evanđeoskog ulomka… nekako, oku kao da najviše upadne ovo: Kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. To su tako znamenite riječi našeg Gospodina, Isusa Krista. 

    Tko su to siloviti? Tko je to, tko grabi Nebo Ljubavi, Milosti, Istine i Ljepote? I za čim to čovječanstvo danas silovito teži… ? Da li hodimo putem pravih vrijednosti, kao i ne izgubljenih snova ili pak hodimo putem trule laži i bespovratne propasti… ? To su pitanja koja nam se postavljaju samo jednim malenim dijelom ove svete evanđeoske stvarnosti… 

    Da, ne usta veći od Ivana Krstitelja… Mudrost koja prorokuje Iliju koji ima doći, u srce nam stavlja jednog čovjeka koji je silno bio ponizan, skrovit… koji se držao malenim i neznatnim pred Svjetlom… pred Istinitim. I sam Gospodin danas prorokuje… danas naviješta onog koji ima doći… 

    Ovo vrijeme… vrijeme Došašća… vrijeme je koji nas potiče, te ujedno i poziva na budnost. Razbudimo srca svoja i otrijeznimo duše svoje! Uvijek nastojmo imati otvoren pogled Vjere, kao i pročišćen sluh za Riječ… O, roso sveta… O, milosti ljupka… 

    Danas vas potičem da promatrate sliku Krštenja Sina svete Vječnosti, kao i život sv. Ivana Krstitelja… Prepustite se Riječi… Svjetlu… Istini… 

 
 

Izvor: 

  1. Sveta kongregacija za bogoštovlje (2007.); Red Čitanja, Svagdanja Čitanja, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb