Znaci Spasenja

Znaci Spasenja

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 16, 15-20)

 

    U ono vrijeme, Isus se ukaza jedanaestorici i reče im:
    »Pođite po svem svijetu,
    propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.
    Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se,
    a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
    A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju:
    u Ime će moje izganjati zloduhe,
    novim će jezicima zboriti,
    zmije uzimati;
    i popiju li što smrtonosno,
    ne, neće im nauditi;
    na nemoćnike će ruke polagati
    i bit će im dobro.«

    I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na Nebo i sjede zdesna Bogu. 

    Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima. 

 

    Riječ Gospodnja. 

 
 

    Predragi u Kristu, 

    pred nama se danas, na osobit način stavlja svetost Evanđelja s temeljnom poukom o znacima Spasenja. 

    Zastanimo nad svetošću ovog Ulomka i nemojmo zanemariti taj osobni put… bolje rečeno Put koji nam je sam Isus obilježio u životu, za svu Vječnost. 

    Fascinantni su znaci Spasenja… a Isus, uvijek originalan, na osobit način i svojim popratnim znacima utvrđuje, te daje važnost ovoj svetoj evanđeoskoj Riječi dana. 

    I dok slavimo spomen sv. Franje Ksaverskog… molimo snažno za svetost naših misionara, kao i svetost naših kapelana i župnika… svetost Božjih pastira koji su poslani u naš život da bi nas i ojačali, ohrabrili, potaknuli i u konačnici priveli k Spasenju. 

    Znaci Spasenja po Isusovim riječima i djelima, neka se i danas promiču među nama. Molimo snažno da ova Riječ Spasenja probudi u nama ljepotu Svetosti koja želi doprijeti do nas i ostati s nama u svu Vječnost. 

    O, Srce Majčino, budi s nama…
    O, sv. Franjo Ksaverski, prezbiteru, moli za nas. 

 
 

Izvor: 

  1. Sveti zbor za bogoštovlje (1991.); Red Čitanja, Svetačka Čitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb