Tko vidi Mene…

     Tko vidi Mene, kako da po viđenju krene drugim putem okrećući Meni leđa i čineći grozne stvarnosti koje nisu u domeni Dobra?

     Tko vidi Mene, spoznajući svu Istinu o Meni, zar može da se pravi ludim… da se pravi kao da mu nije ništa dano, a toliko toga mu pruženo… darovano… rečeno… ?

   Tko vidi Mene, može li ostati ravnodušan i prema Mojim slugama ponašati se poput okrutnog Neprijatelja, zanemarujući Pogled na Križ, Ljubav, Mir… nadasve Istinu?

    Tko vidi Mene, može li Filipe ne vidjeti Oca? Može li dragi čovječe… draga sestro ili brate u Kristu… Može li ostati u spokoju ili pak sljepoći srca, tražeći nešto nadnaravno, a ne osvrćući se na mnoštvo toga, primljenog?

    Tko vidi Mene, dobro zna da je vidio Apsolutno i ne traži ništa zauzvrat…