Temelj i Bit svete Volje

     Ovo današnje Evanđelje, koje još odjekuje u srcima našim, progovara o neuništivoj svetosti Volje Božje, jednostavno kako sam i sam naslov postavio – Temelj i Bit svete Volje. Predragi, potrebito je ustrajati u Temelju, a to su Zapovijedi koje ne odaju ništa doli svetost Daha Doma Gospodnjeg… Riznice gdje dan danas prebivaju miljenici u Dahu svog kāda, svojih prinosa i molitava. 

      Nije bit ni Evanđelja, a ni Nadahnuća, zaustaviti se na prošnji, molbenici. Kako naprijed, ako ne uz još dublje i dublje poniranje u svetost Zapovijedi Božjih. Uistinu, potrebno je to živjeti i ustrajati koliko god se to protivilo načelima svijeta. 

      Danas je sve više i više tzv. mudraca, kao i savjetnika koji žele umiriti, smiriti i uspavati. Ne… Evanđelje budi, trijezni i potiče na akciju k Cilju. Akcija je sad, a već sad može se puno toga učiniti. Nije nam čekati nova i nova jutra… puštati i puštati vremenima da prolaze… jer ako se ne pokrenemo, ne počnemo težiti, tražiti, činiti, djelovati… Temelj i Bit svete Volje ide dalje, a mi… pitanje je čak i ostajemo li isti… 

      … a živjeti život znači koliko je god u našoj moći biti bolji…