Poslanje Života

     Vidite predragi… 

Riječ koja nam se danas pruža, sred svetosti Evanđelja i Sina Istine, jest upravo Ona koja nam daje istinski i istiniti Život. Nije li danas rečeno: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Ova činjenica… ova stvarnost… treba nas uistinu dovesti k Svijesti, što je to uistinu ono što me drži na životu, kao i što je to ono što me upućuje na Život… na samu Vječnost… 

     Poslanje Života je predana Istina… Istina koja nam daje okrepljujuću i jedinstvenu hranu, za koju sam Utjelovljeni i Proslavljeni Sin Vječnosti progovara: Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe… želeći dati naglasak na Stvarnosti koja po hranjenju dolazi… želeći pružiti Istinu o Poslanju Života, a ono je da sve privede k Ocu… da ne pomremo, već da oživimo za Vječnost… To je Blagoslov… To je Radost… To je istinita Stvarnost… 

    Stoga preljubljeni, sred promatranja koje nam je dano u Liku Kruha… u Presvetom Oltarskom Sakramentu, kao i sred same mogućnosti hranjenjem u nutrini Presvete Euharistije… ostanimo odani Tijelu i Krvi Gospodina našeg Isusa Krista… da imamo Život… da imamo Vječnost…