Blizina Neba

     Dragi u Kristu, 

     današnje Evanđelje nas uči kako prepoznati Blizinu Neba i na koji način biti pripravan… odnosno po kojim znakovima prepoznavati tu Blizinu i pripravno dočekati Nebo sred stvarnosti koja jest u tim trenucima, iskazana i ostvarena. 

     Spominje se smokva. Potom se spominje prepoznavanje onog čiji plod smokve predoznačuje. No, u čitavoj toj prispodobi koja nam je dana… sve nekako upućuje na Nebo koje jest Kraljevstvo Božje. 

     Vječnost Riječi koja je progovorila, mi ljudi u svom životu trebamo itekako cijeniti, poštivati i dostojanstveno se postaviti prema Njoj. Mi ljudi bismo trebali tu Riječ njegovati u svom srcu, te pohraniti u svojoj duši, gradeći i štiteći plod koji nam je dan preko Nje. 

      Uz Riječ… uz Evanđelje… mislimo na blizinu Neba.